Ostatnia aktualizacja: 4 Luty, 2016

Konsulaty we Wrocławiu

Konsulat Austrii we Wrocławiu
Konsul Honorowy – dr Edward Wąsiewicz
ul. Skwierzyńska 21/10
53 – 521 Wrocław
tel. +48 782 173 777
e-mail: sekretariat@konsulat-austrii-wroclaw.pl
 www.konsulat-austrii-wroclaw.pl
Konsulat Honorowy Królestwa Belgii
Konsul Honorowy – Romuald J. Ściborski
ul. Legnicka 61
54 – 203 Wrocław
tel. 604 08 14 58 – Zuzanna Maciejek, asystentka Konsula Honorowego
e-mail: konsulat@plbe.eu


Konsulat Republiki Bułgarii
Konsul Honorowy – Jan Chorostkowski
ul. ks. P. Skargi 7/1
50 – 082 Wrocław
tel. 71 783 39 28, 71 346 01 36
fax 71 367 77 47
sekretariat@konsulat-bułgarii.pl


Konsulat Republiki Chile
Konsul Honorowy – Zbigniew Sebastian
ul. Świdnicka 39
50 – 029 Wrocław
tel. 71 372 44 91
fax 71 343 45 97
e-mail: konsulatchile@dig.wroc.pl

 

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej
Konsul Honorowy – Arkadiusz Ignasiak
ul. Szkocka 5/2
54 – 402 Wrocław
tel. 71 350 97 00
fax 71 798 76 17
wroclaw@honorary.mzv.cz

Konsulat Królestwa Danii
Konsul Honorowa – Maria Keller
Rynek 7
50 – 106 Wrocław
tel./fax 71 372 39 50
adwokat@keller.pl

Konsulat Honorowy Finlandii
Konsul Honorowa – Małgorzata Węgrzyn – Wysocka
ul. Włodkowica 10/11
50 – 072 Wrocław
(III piętro, biura Kancelarii CWW)
tel. 71 780 76 00
fax 71 780 76 01
e-mail: mww@cww.pl

 

Konsulat Honorowy Francji
Konsul Honorowy – Richard Kepinski
Rynek 58/300
50 – 116 Wrocław
tel./fax 71 341 02 80
consul.wroclaw@gmail.com, richard.kepinski@gmail.com, consul.wroclaw@gmail.com

 

Konsulat Honorowy Republiki Korei
Konsul Honorowy – Tomasz Szpikowski
ul. Leona Petrażyckiego 57 52 – 434 Wrocław
tel. 71 738 39 72, 508 040 367
e-mail:beata.chelpa@korea-consul.wroc.pl

 

Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej
Konsul Honorowy – Tomasz Kosoń
Pl. Powstańców Śląskich 1/114 62 – 300,
53 – 332 Wrocław

tel/fax. 71 360 24 00/ 10
e-mail: tkoson@conselion.pl; wroclaw@lithuaniaconsulatepoland.pl

 

Konsulat Honorowy Luksemburga
Konsul Honorowy – Krzysztof Bramorski
ul. Rzeźnicza 32 – 33, II p.
50 – 130 Wrocław
tel. 71 346 70 87
e-mail: luxemburg@konsulat.wroclaw.pl

 

Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej
Konsul Honorowy – Martin Kaczmarski
ul. Armii Ludowej 21
tel. 71 773 74 64
e-mail: konsulat@lotwy.wroclaw.pl

 

Konsulat Honorowy Malty
Konsul  Honorowy Republiki Malty – Krystyna Mikulanka
Włodkowica 10/3 50-072 Wrocław
tel. 516 603 707, 663 780 230
e-mail: mikulanka.consul@op.pl

 

Konsulat Stanów Zjednoczonych Meksyku
Konsul Honorowy – Bogdan Spiż
ul. Przejście Garncarskie 12
50 – 106 Wrocław
tel. 71 344 68 56
tel./fax 71 344 77 21
fax 71 344 52 67
e-mail: wroclaw@spiz.pl

 

Konsulat Generalny Niemiec
Konsul Generalna – Elisabeth Wolbers
Podwale 76
50 – 499 Wrocław
Tel. 71 377 27 00
fax: 71 342 41 14
www.polen.diplo.de
e-mail: info@breslau.diplo.de


Konsulat Królestwa Norwegii
Konsul Honorowy – Bartosz Masternak
Rynek 7, V piętro
50 – 106 Wrocław
Kontakt:
Konsul Bartosz Masternak, tel. 536 302 302
Asystentka Konsula Karolina Robaszewska, tel. 536 409 409
e-mail: consul.norway.wroclaw@gmail.com

Konsulat Honorowy Republiki Słowackiej
Konsul Honorowy – Maciej Kaczmarski
ul. Armii Ludowej 21
51 – 214 Wrocław
tel. 71 78 50 369
fax 71 78 50 444
e-mail: konsulat@slowacji.wroclaw.pl

 

Konsulat Honorowy Szwecji
Konsul Honorowa – Małgorzata Ryniak
ul. Mydlana 2
51 – 502 Wrocław
tel./fax 71 30 21 300
e-mail: administration.swecons.wro@volvo.com


Konsulat Honorowy Ukrainy
Konsul Honorowy – Grzegorz Dzik
ul. Jedności Narodowej 89
50 – 262 Wrocław
tel. 71 788 44 50
fax 71 788 44 60
www.konsulat-ukraina.wroclaw.pl
e-mail: info@konsulat-ukraina.wroclaw.pl

 

Konsulat Honorowy Wielkiej Brytanii
Konsul Honorowy – Marek Grzegorzewicz
ul. Oławska 2
50 – 123 Wrocław
tel./fax 71 344 89 61
e-mail mgr@kmc.com.pl, consulate@kmc.com.pl


Konsulat Honorowy Republiki Włoskiej
Konsul Honorowa – Monika Przemysława Kwiatosz
Plac Kościuszki 10/1
50 – 028 Wrocław
tel. 71 343 71 97
e-mail: consolatoitaliano.wro@gmail.com