Последнее обновление: 5 Февраль, 2016

Szkoła Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców (Uniwersytet Wrocławski)

pl. Nankiera 15
50-140 Wrocław

tel. 71 3752570

email: sjpik@uni.wroc.pl
sjpik.uni.wroc.pl