Infolink udziela wsparcia w sprawach związanych z życiem we Wrocławiu(m. in. informacje na temat spraw meldunkowych, praw jazdy, rejestracji pojazdów, PESEL, PIT, NIP, legalizacji pobytu); życia codziennego (m.in. komunikacji miejskiej, edukacji, służby zdrowia oraz kultury I rozrywki). Oferuje również wsparcie w sytuacjach problemowych.
 
Biuro czynne od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00


W nagłych sytuacjach: jeśli grozi Ci niebezpieczeństwo lub widzisz osobę potrzebująca pomocy(np. Ofiary wypadku, osobę leżącą, zagubione dziecko, I in.), zawsze dzwoń na numery alarmowe:
112 lub 997

Infolink - English

Infolink provides support in matters related to life in Wrocław (including information on registration of address, driving licenses, registration of vehicles, PESEL, PIT, NIP, legalization of stay); everyday life (including urban transport, education, health care, culture and entertainment). It also offers support in problem situations.

The office is open from Monday till Friday: 10:00-4:00 PM

In case of an emergency: if you are in danger or see a person in need(ex. Victim of an accident, lost child, lying person etc.), always call emergency numbers:
112 or 997

Consultations and information in Ukrainian is provided by Centrum Ukraińskiej Kultury I Rozwoju at Ruska 46a/201 Street in Wrocław; open from Monday till Thursday 12:00-3:00 PM, 20:00; Phone: 571 330 203

Infolink - український

Infolink надає підтримку у справах, пов'язаних із життям у Вроцлаві (включаючи інформацію про реєстраційні питання, водійські посвідчення, реєстрацію транспортних засобів, PESEL, PIT, NIP, легалізацію перебування); повсякденне життя (у тому числі громадський транспорт, освіта, охорона здоров'я, культура та розваги). Він також пропонує підтримку у проблемних ситуаціях.

Відділення працює з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00

У разі виникнення надзвичайної ситуації: якщо ви перебуваєте в небезпеці, або ви бачите людину, яка потребує допомоги (наприклад, потерпілого від нещасного випадку, лежачої людини, загубленої дитини тощо), завжди телефонуйте до служб екстреної допомоги:
112 або 997

Консультації та інформація українською мовою надаються Centrum Ukraińskiej Kultury I Rozwoju ul. Ruskia 46a/201 Wrocław; відкритий з понеділка по четвер 12:00-15:00, 17:00-20:00 і по п'ятницях у години 9:00-12:00, 17:00-20:00; телефон: 571 330 203
 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz